HOTLINE: 0906.683.234
Ngày đăng: 27/04/2015 01:42PM

Nông dân Thái Lan sở hữu ôtô dễ dàng

Nông dân Thai Lan sơ hữu ôtô dễ

Câu hỏi: Vì sao người Thái mua ôtô dễ?

Câu trả lời là:

Hỗ trợ tài chính đối với người mua xe lần đầu.

Giảm thuế đối với người mua xe lần đầu lên đến 3200USD.

Chính sách trợ giá nông nghiệp cho nông dân trồng cao su, giá gấp 1,5 lần lúa gạo.

Cộng với thu nhập bình quân đầu người hàng tháng của Thái Lan cao hơn so với chúng ta. Chính phủ Thái Lan đã hỗ trợ tối đa cho người tiêu dùng, dễ dàng sở hữu ôtô hơn chúng ta.