HOTLINE: 0906.683.234

Quy định hoàn tất giấy tờ mua bán xe

 Quy định hoàn tất giấy tờ mua bán xe:

Nhằm tạo điều kiện nhanh chóng thủ tục đơn giản hóa cho bên mua và bên bán, sau khi đạt thoả thuận về giá ,bên mua xe tải cũ yêu cầu bên bán xe tải đã qua sử dụng phải giao giấy tờ xe liên quan gôm:(cà vẹt xe,sổ đăng kiễm lưu hành) và cam kết không có ai tranh chấp,thưa kiện.Bên mua xe tải cũ giao tiền đủ (tiền mặt một lần hoặc giao tại ngân hàng gần nhất).Hai bên ký vào biên bản mua bán xe tải cũ và hoàng toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cảm ơn Qui Khách đã giao dịch với TRUNG TÂM GIAO DỊCH MUA BÁN XE TẢI CŨ ANH TY TP.HCM.